Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ – αλλά κυρίως της Απελευθέρωσης της

Ελλάδας από το γερμανικό ζυγό- , τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ανέλυσαν τη

Γκουέρνικα του Picasso και παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή του μεγάλου αυτού

έργου.

1 Νοεμβρίου, 2016

Αναλύοντας τη Γκουέρνικα του P.Picasso

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ – αλλά κυρίως της Απελευθέρωσης της Ελλάδας από το γερμανικό ζυγό- , τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ανέλυσαν τη […]
19 Ιουλίου, 2016

Επίσκεψη στο Πατητήρι Ζαχαίος

19 Ιουλίου, 2016

Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

7 Ιουλίου, 2016

Μαγειρέματα