Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Δημητρίου Πολιορκητού 97
Θρακομακεδόνες τκ.13 671

Τηλέφωνο

210 24 32377, 210 24 32037 (τηλέφωνο & fax)