Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Για την εγγραφή κάθε παιδιού στο Νηπιαγωγείο και στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)
 • Αντίγραφο της σελίδας των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
 • Αντίγραφο της ταυτότητας των γονέων και το ΑΦΜ τους
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ)
 • Ιατρική βεβαίωση ότι ο/η μαθητής/ μαθήτρια μπορεί να φοιτήσει στον Παιδικό Σταθμό, να συμμετέχει στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στην κολύμβηση και ότι δεν πάσχει από δερματικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Σε περίπτωση σοβαρών θεμάτων υγείας, παρακαλούμε να έχουμε πλήρη γραπτή περιγραφή από το γιατρό του παιδιού, στην οποία να φαίνεται πως το παιδί δεν έχει κάτι παθολογικό και μπορεί να έρχεται στον παιδικό σταθμό (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης.
 • Σε περίπτωση διάζευξης παρακαλούμε να προσκομίσετε έγγραφο που να αποδεικνύει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Καταβολή του εκάστοτε ποσού της προκαταβολής

Οι αργίες για τον Παιδικό Σταθμό κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι επίσημες δημόσιες αργίες:

 • 28η Οκτωβρίου
 • Από 24/12 μέχρι και 2/01
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου
 • Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα και Τρίτη του Πάσχα
 • 1η Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Το σχολείο παραμένει κλειστό, περίπου από τέλος Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου

Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι γονείς που επιθυμούν να δουν τους χώρους του σχολείου μπορούν να το κάνουν σε προγραμματισμένο ραντεβού ενημέρωσης, χωρίς το παιδί, μετά από επικοινωνία με τη γραμματεία. Εάν οι γονείς επιθυμούν να επισκεφθούν το σχολείο μαζί με το παιδί, θα προγραμματιστεί και δεύτερο ραντεβού.

Ώρες λειτουργίας του Σχολείου: 7:00π.μ. – 16:45μ.μ.