Παροχές

Μεταφορά νηπίων

Μεταφορά νηπίων

Μεταφορά νηπίων με σύγχρονα, ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία
Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη

Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη

Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη γονέων και παιδιών από ψυχολόγο, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξή τους σε θέματα που θα συναντήσουν αναπόφευκτα μέσα από την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.
Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία (αξιολόγηση, διάγνωση και παρέμβαση)
Παιδίατρος

Παιδίατρος

Συνεργασία με παιδίατρο σε μηνιαία βάση
Οδοντιατρικός έλεγχος

Οδοντιατρικός έλεγχος

Οδοντιατρικός έλεγχος όλων των παιδιών
Hμερίδες & Σεμινάρια

Hμερίδες & Σεμινάρια

Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για προσωπικό και γονείς
Ενημερώσεις γονέων

Ενημερώσεις γονέων

Τακτικές ενημερώσεις γονέων