Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο το αερόστατο

Μάθηση Μέσα Από Οργανωμένες Δραστηριότητες

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου και του προνηπιαγωγείου μας κινείται με γνώμονα τις αναδυόμενες απορίες και τα ερωτήματα των παιδιών αλλά και τις επιδιώξεις ανά μαθησιακή περιοχή/επιστήμη. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) του Υπουργείου Παιδείας, αυτές οι μαθησιακές περιοχές για το νηπιαγωγείο είναι: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ανθρωπογενές Περιβάλλον (υλικός και πνευματικός πολιτισμός, έθιμα κλπ) και Φυσικό Περιβάλλον (οικολογία, καιρός, φυτά, ζώα κλπ), Δημιουργία και Έκφραση και Τεχνολογία-Πληροφορική.

Μέθοδος Project

Η μ έ θ ο δ ο ς P r o j e c t ή μέθοδος Βιωματικής και Επικοινωνιακής μάθησης, είναι η εξερεύνηση και επεξεργασία ενός θέματος που επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά και που συμπεριλαμβάνει στοιχεία αυτόνομης μάθησης όπως έρευνα, πειράματα, υποθέσεις και συμπεράσματα. Οι νηπιαγωγοί, συνεργάτες των παιδιών, ενισχύουν τις ενέργειές τους ενθαρρύνοντάς τα να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις. Τα προτρέπουν να μπαίνουν σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξολόγησης. Παράλληλα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και θέτουν μαθησιακούς στόχους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία και Έκφραση, Πληροφορική ), χωρίς να ξεχνούν ότι τα παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες, μαθαίνουν παίζοντας. Παράλληλα, με ποικίλους τρόπους, παρακολουθούν την πορεία της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο.

Νηπιαγωγείο το αερόστατο

Τα παιδιά σχεδιάζουν και οργανώνουν τη μάθησή τους και προβληματίζονται για τις πηγές μέσα από τις οποίες θα αντλήσουν το υλικό που χρειάζονται προκειμένου να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Μέσα από την υλοποίηση της έρευνας τα παιδιά απαντούν τα ερωτήματά τους, ή προβληματίζονται για τους λόγους που δεν κατάφεραν να τα απαντήσουν, θέτουν ίσως καινούρια ερωτήματα και, κλείνοντας την έρευνά τους, αξιολογούν τα ίδια τη μάθησή τους και μοιράζονται τα συμπεράσματά τους μέσα από παρουσιάσεις σε άλλους μαθητές του σχολείου, σε μαθητές άλλων σχολείων, στους γονείς και τους δασκάλους.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς (σύμφωνους με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας) που βοηθούν τα παιδιά να ασκούνται στη διερεύνηση και την παρατήρηση, στην «ενεργητική μάθηση».

Συναισθηματική Υποστήριξη

Το να αισθάνονται οι μαθητές δημιουργικοί, μοναδικοί και σημαντικοί αλλά και το να μπορούν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη δημιουργικότητα, τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα των άλλων, ακολουθώντας κανόνες αλλά και συμμετέχοντας με ιδέες στη σχολική κοινότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Οι εκπαιδευτικοί, πρόσωπα εμπιστοσύνης, ανοιχτοί και ευαίσθητοι στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες των παιδιών, μιλούν μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν και για τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται δρόμοι αυτογνωσίας, αυτοπαρατήρησης και αλληλοκατανόησης / ενσυναίσθησης μέσα στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο. Τα παιδιά μπαίνοντας στο νηπιαγωγείο μας μαθαίνουν να διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα τους, επιλύουν συγκρούσεις και αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες.

Μάθηση Μέσα Από Το Ελεύθερο Παιχνίδι

Το ελεύθερο παιχνίδι ως βασικός τρόπος μάθησης και εμπέδωσης γνώσεων, αναπτύσσεται σε οργανωμένες γωνιές δραστηριοτήτων εξοπλισμένες με κατάλληλο υλικό, τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου όσο και στους εξωτερικούς. Πέρα από αυθόρμητη ανταλλαγή γνώσεων και εμπλουτισμού της φαντασίας και δημιουργικότητας των παιδιών, ο χρόνος αυτός τα βοηθάει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και συνεργατικότητα.

Βασική μέριμνα στο νηπιαγωγείο μας για τα παιδιά είναι να έχουν την ευκαιρία να κινηθούν στις αυλές του σχολείου, να έρθουν σε επαφή με το χώμα, το νερό, να σκάψουν, να παίξουν με τα φύλλα, να γνωρίσουν δέντρα όπως η αμυγδαλιά, η ροδιά, η συκιά και η κυδωνιά και να δοκιμάσουν τους καρπούς τους, να αθληθούν παίζοντας με μπάλες, πηδώντας μέσα σε στεφάνια, κάνοντας τσουβαλοδρομίες, τσουλήθρα και σχοινάκι.

Διαθεματική Προσσέγγιση

Δουλεύουμε δ ι α θ ε μ α τ ι κ ά γιατί η γνώση δεν κατακερματίζεται. Επεξεργαζόμαστε κάθε θέμα από πολλές πλευρές με στόχο να δημιουργήσουμε συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές επιστήμες, τέχνες, προσεγγίσεις, εμπειρίες.

Ρωτήστε Μας Για Το Νηπιαγωγείο Μας