Η Φιλοσοφία Μας

Η Φιλοσοφία Μας

Αυτό που διαφοροποιεί το ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ και κάνει το έργο του να ξεχωρίζει, είναι η βαρύτητα η οποία δίνεται στην κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση της μάθησης. Με άλλα λόγια, η κατάλληλη συναισθηματική αγωγή αποτελεί στο ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ τη βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή κοινωνικοποίηση του κάθε μαθητή όσο και για την ανεμπόδιστη πορεία του προς τη δημιουργία καλών μελλοντικών διαπροσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Όραμα

agaph paidikos stathmos aerostato

Γνώση

agaph paidikos stathmos aerostato

Φροντίδα

agaph paidikos stathmos aerostato

Η συναισθηματική ανάπτυξη προηγείται της επένδυσης στη γνώση. Συνεπώς, δίνεται έμφαση στην έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων, έτσι όπως αυτά ξεδιπλώνονται μέσα στη σχέση εμπιστοσύνης με την παιδαγωγό: τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αλλά και να τα διαχειρίζονται.

Αλλά και αργότερα στη ζωή του παιδιού, η μετάδοση της γνώσης βρίσκεται σε πλήρη αλληλεξάρτηση με την ποιότητα της σχέσης των παιδιών-μαθητών με τους ενήλικες. Για το λόγο αυτό, παραμένουμε ευαίσθητοι στις ανάγκες του κάθε παιδιού και στον προσωπικό ρυθμό του, τόσο στο λόγο, την κίνηση, τις δεξιότητες, το παιχνίδι, όσο και στην επαφή του με τους ανθρώπους και το χώρο.

Εμπιστοσύνη

agaph paidikos stathmos aerostato

Αυτοπεποίθηση

agaph paidikos stathmos aerostato

Αγάπη

agaph paidikos stathmos aerostato