Προ – Προνηπιακό Τμήμα

Προ - Προνηπιακό Τμήμα

Νηπιαγωγείο το αερόστατο

Συνεργασία Των Παιδιών Σε Ομάδες

Στο Προ – Προνηπιακό Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ και η αλληλεξάρτηση των ομάδων αυτών αποτελούν το κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας του σχολείου μας. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να προβληματίζονται για καταστάσεις που τους επηρεάζουν, να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται με τις υπόλοιπες ομάδες για θέματα που έχουν επιπτώσεις σε όλους. Η εργασία σε ομάδες ενδυναμώνει την ικανότητα για πιο πολύπλοκους τρόπους σκέψης, και ενισχύει την αυτοεκτίμηση των ατόμων.

Μέθοδος Project

Η μ έ θ ο δ ο ς P r o j e c t ή μέθοδος Βιωματικής και Επικοινωνιακής μάθησης, είναι η εξερεύνηση και επεξεργασία ενός θέματος που επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά και που συμπεριλαμβάνει στοιχεία αυτόνομης μάθησης όπως έρευνα, πειράματα, υποθέσεις και συμπεράσματα. Οι νηπιαγωγοί, συνεργάτες των παιδιών, ενισχύουν τις ενέργειές τους ενθαρρύνοντάς τα να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις. Τα προτρέπουν να μπαίνουν σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξολόγησης. Παράλληλα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και θέτουν μαθησιακούς στόχους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία και Έκφραση, Πληροφορική ), χωρίς να ξεχνούν ότι τα παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες, μαθαίνουν παίζοντας. Παράλληλα, με ποικίλους τρόπους, παρακολουθούν την πορεία της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο.

Τα παιδιά σχεδιάζουν και οργανώνουν τη μάθησή τους και προβληματίζονται για τις πηγές μέσα από τις οποίες θα αντλήσουν το υλικό που χρειάζονται προκειμένου να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Μέσα από την υλοποίηση της έρευνας τα παιδιά απαντούν τα ερωτήματά τους, ή προβληματίζονται για τους λόγους που δεν κατάφεραν να τα απαντήσουν, θέτουν ίσως καινούρια ερωτήματα και, κλείνοντας την έρευνά τους, αξιολογούν τα ίδια τη μάθησή τους και μοιράζονται τα συμπεράσματά τους μέσα από παρουσιάσεις σε άλλους μαθητές του σχολείου, σε μαθητές άλλων σχολείων, στους γονείς και τους δασκάλους.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς (σύμφωνους με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας) που βοηθούν τα παιδιά να ασκούνται στη διερεύνηση και την παρατήρηση, στην «ενεργητική μάθηση».

Νηπιαγωγείο το αερόστατο

Συναισθηματική Υποστήριξη

Το να αισθάνονται οι μαθητές δημιουργικοί, μοναδικοί και σημαντικοί αλλά και το να μπορούν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη δημιουργικότητα, τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα των άλλων, ακολουθώντας κανόνες αλλά και συμμετέχοντας με ιδέες στη σχολική κοινότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Οι εκπαιδευτικοί, πρόσωπα εμπιστοσύνης, ανοιχτοί και ευαίσθητοι στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες των παιδιών, μιλούν μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν και για τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται δρόμοι αυτογνωσίας, αυτοπαρατήρησης και αλληλοκατανόησης / ενσυναίσθησης μέσα στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα τους, επιλύουν συγκρούσεις και αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες.

Αγγλικά

Στο Προ – Προνηπιακό τμήμα έμφαση δίνεται στο τραγούδι και το παιχνίδι, μέσα από τα οποία τα παιδιά αποκτούν ένα βασικό λεξιλόγιο και αρχίζουν να χρησιμοποιούν εκφράσεις.

Η χρήση της ζωγραφικής παράλληλα αποτελεί έναυσμα για χρησιμοποίηση λεξιλογίου που περιγράφει μεγέθη, ποσότητες, χρώματα, εποχές, τρόφιμα, ζώα. Οπτικοακουστικό υλικό που συνδέεται με το πρότζεκτ της κάθε ομάδας δίνει αφορμή για σύνδεση των ενδιαφερόντων των παιδιών με την αγγλική γλώσσα.