Μεταβρεφικό Τμήμα

Μεταβρεφικό Τμήμα

Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι μία κρίσιμη περίοδος της ζωής όπου χτίζονται τα θεμέλια της μετέπειτα ανάπτυξης. Στο Μεταβρεφικό μας τμήμα η έμφαση βρίσκεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού που μεγαλώνει πρωτίστως μέσα από τη φροντίδα.

Στο Μεταβρεφικό μας  τμήμα οι χώροι ανταποκρίνονται στην ανάγκη των παιδιών για ασφάλεια και προστασία, αλλά και για αυτονομία, ευελιξία και ρευστότητα. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο υλικό που χρειάζονται για να έρθουν σε επαφή με εναλλασσόμενα ερεθίσματα, που θα τους εξάψουν την περιέργεια και τη φαντασία, ερεθίσματα για επικοινωνία, παιχνίδι και σκέψη.

Στο Μεταβρεφικό Τμήμα Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει:

Οργανωμένες δραστηριότητες

Οργανωμένες δραστηριότητες

Οργανωμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με το θέμα που εξερευνούν τα παιδιά
Αυθόρμητες δραστηριότητες

Αυθόρμητες δραστηριότητες

Αυθόρμητες δραστηριότητες – ελεύθερο παιχνίδι στις γωνιές δραστηριοτήτων της τάξης και στον κήπο
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Αγγλικά

Αγγλικά

Δημιουργική Κίνηση

Η δημιουργική κίνηση βασίζεται σε στοιχεία του χορού και έννοιες τις οποίες τα παιδιά εξερευνούν με κινήσεις και σύντομες χορογραφίες για να εκφράσουν μια ιδέα. Αυτοσχεδιάζουν και χορεύουν, χαλαρώνουν και αισθάνονται. Τα παιδιά πειραματίζονται με το ρυθμό, την ταχύτητα, τη ροή, τις κατευθύνσεις και τα επίπεδα της κίνησης, βιώνουν έννοιες μαθηματικές (γωνιές, σχήματα, αριθμοί), έννοιες σύνθεσης, αφαίρεσης και ανάλυσης. Με την ελεύθερη κίνηση εκφράζουν τη σκέψη τους, τις επιθυμίες και τους φόβους τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να σέβονται τους άλλους και ενεργοποιούν τον αυτοέλεγχο. Ανακαλύπτουν ότι όλοι μπορούν να χορέψουν εκφραστικά, νιώθουν ικανοποίηση και χαρά και ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθησή τους, γιατί κάθε τους κίνηση, όσο απλή κι αν είναι, είναι χορός!